English

Head of Pricing Implementation

LOAD

Rollbeskrivning
Head of Pricing Implementation (HPI) är ansvarig för att delta i slutet av varje försäljningsprocess för att sedan leda implementationen av lösningen hos kund och därefter vara ansvarig för att utveckla kunden.
HPI kommer att hantera den övergripande projektplaneringen för att leverera en högkvalitativ implementation på distans och/eller på plats hos kunden. HPI kommer att vara Account Manager för befintliga kunder i Norden, men främst i Sverige. En HPI måste besitta en kombination av analytisk problemlösning och social kompetens i kundrelationer.

LOAD System arbetar främst med SaaS-lösningar i form av Price Management, Price Optimization, Promotion & Markdown under samlingsnamnet Perfect Pricing. Våra kunder är huvudsakligen större butikskedjor inom dagligvaruhandel, men arbetar även mot alla typer av retailföretag inom B2C med syfte att stötta våra kunder med effektiv och optimerad prissättning.

Beskrivning
Du kommer att vara den första ansvariga på LOAD System som arbetar med affärsområdet Perfect Pricing och få vara med att bygga upp ett team på sikt.
Du kommer att ha två stora befintliga kunder inom dagligvaruhandel att jobba med från start.

Ansvar
Genomföra implementationsprojekt.
Utveckla kundernas installationer.
Utbilda kundernas personal för maximal effekt av våra lösningar.
Ge kontinuerlig kundsupport vid användning av våra lösningar.
Äga relationen med var och en av sina tilldelade kunder och säkerställa fullständig kundnöjdhet.
Ge proaktiv strategisk vägledning till kundens styrelse och ledningsgrupper samt leda kundens förändringsarbete.
Äga och hantera alla aktiviteter kring kundkonfiguration inklusive men inte begränsat till: systemkonfigurationer, affärsregler och affärsprocesser
Presentera för och interagera med kundens ledande befattningshavare och mellanchefer.
Underlätta nödvändig överföring av data och information mellan kund och våra SaaS-lösningar.
Fungera som den primära kontaktpunkten mellan kundpersonal och personal hos våra leverantörer.

Önskad erfarenhet/kompetens
Påvisad erfarenhet av framgångsrik försäljning och kundservice.
Analytisk och bekväm med att hantera komplexa dataanalyser.
Mycket god kommunikationsförmåga (muntlig, skriftlig och presentation) på svenska & engelska.
Ambitiös med högt driv.
Kunna arbeta och leverera på distans, både ur eget och kundperspektiv.
Beredd att resa till kunder inom Norden.
PMP- eller Prince 2-certifiering.
Gärna MBA eller annan avancerad examen.

Tidigare anställning, kombinerad erfarenhet av 3-4 år i antingen:
-Projektledning, Data analys, prissättning
-Erfarenhet från ledande retailföretag
-Gärna personalansvar för ett team på minst 3 personer

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.
Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.
Sök via länk eller direkt till work@talentpartner.se

Undrar du något?
Kontakta oss gärna:

Sabine Andersdotter
Founder & CEO

0702295353
sabine.andersdotter@talentpartner.se

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!