Executive search- & Headhuntingprocesser

Exklusivare kandidatinflöde av passivt sökande kandidater på lämpliga och eventuellt konkurrerande bolag.

Headhunting är en slags strategisk kompetensförsörjning genom en diskret, metodisk och uppsökande form av kandidatsearch som genererar ett unikt och exklusivt kandidatunderlag. Effektivt vid hård konkurrens av särskilt lämpade kandidater eller i jakten på unik specialistkompetens.

Search- & Headhuntinguppdragets viktigaste steg:

Diskretion är mycket viktigt ett sekretessavtal/ NDA signas.
Kandidater omfattas ej av offentlighetsprincipen, så länge de är sökande till vår databas och inte specifikt uppdrag.
Uppdragsbeskrivning, befattningsbeskrivning & Kravprofil upprättas.
Skallkrav & meriterande kompetenser fastställs.
’No-Go-lista’ upprättas över eventuella kandidater som ej bör kontaktas.
’No-Go-lista’ upprättas över eventuella bolag som ej bör kontaktas.
En ’Konkurrentlista’ upprättas med bolag där potentiella kandidater kan finnas.
Tvillingar- och trillingar görs på liknande och angränsande bolag till de direkt konkurrerande.
Search genom karriärsidor, LinkedIn och ATS samt tillhörande system påbörjas.
En brutto-lista av ett större urval av kandidater sammanställs.
En urvalsprocess sker där kandidater ur bruttolistan granskas och sorteras.
En netto-lista av de mest aktuella och lämpade kandidaterna sammanställs.
Kandidater på netto-listan kontaktas via In-Mail, ATS, telefon och/eller mail.
Cirka 10-15% av de uppsökta kandidaterna konverteras till intervju.
T&P säljer in möjligheten och det specifika uppdraget hos kunden och rollen i fråga.
Slutkandidater presenteras för beställaren.
Eventuella personlighets- eller färdighetstester exekveras.
Referenser dokumenteras.
Anställning med tillhörande villkor förhandlas mellan arbetsgivare och kandidaten.
Kandidat anställs hos beställaren.

En lyckat headhunt har effektuerats!              

Vill du komma i kontakt med oss?

Söker du en specifik person? Har du en generell fråga som kund eller kandidat? Använd formuläret nedan så återkopplar vi inom kort!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Direktnummer: 070 – 229 53 53    Direktmail: info@talentpartner.se    Jobbmail: work@talentpartner.se

TRUSTED BY