Referenser

Vi har nöjda kunder inom en stor variation branscher
Vår search- & headhuntprocess är vad som gör att vi lyckas

I huvudsak tillsätter vi olika typer av roller från Executives till Specialister det vill säga nyckelroller på IT-, Marknads-, Sälj- och Digitalavdelningar.

Det som är avgörande för att vi ska få ett bra samarbete är inte vilken specifik roll du som kund söker utan en omfattande search- och headhuntingprocess som möjliggör ett kandidaturval av personer som inte aktivt söker jobb och som annars inte hade varit tillgängligt.

TRUSTED BY