ROLLER VI REKRYTERAR

EXEMPEL PÅ TITLAR & POSITIONER VI TILLSÄTTER

Vi rekryterar roller från Executives till Specialister det vill säga nyckelroller på IT-, Marknads-, Sälj- och Digitalavdelningar.

Det som är avgörande för att vi ska få ett bra samarbete är inte vilken specifik roll du som kund söker utan vår arbetsprocess och en mycket omfattande search- och headhuntingprocess.

TRUSTED BY