EXECUTIVE INTERIM & PERSONALUTHYRNING

Hyr personal när du tillfälligt behöver chef eller specialist för tidsbegränsat uppdrag

Vi hyr ut olika typer av roller från Executives till Specialister det vill säga nyckelroller på Marknads-, Kommersiella-, Sälj-, IT- och Digitalavdelningar.

I dagens föränderliga omvärld är det svårare att planera för framtiden. Genom att hyra personal får du en flexibel personalstyrka och kan anpassa resurserna utifrån ditt behov.

Rätt tillfälle att hyra personal kan exempelvis vara när ditt företag står inför en oväntad vakans, anställningsstopp eller kanske vid ett generationsskifte på avdelningen.
Vi hjälper dig genom hela processen och att identifiera och attrahera rätt kandidat till det tidsbegränsade uppdraget.

 

Vi erbjuder personaluthyrning
Det är lättare att avsluta en inhyrningsprocess än en provanställning.
Ta det säkra före det osäkra, hyr personal när det passar er till exempel vid arbetstoppar, organisationsförändring eller vikariebehov.


Vad betyder interim?
Interim betyder att tillfälligt hyra in personal och är ofta en tillfällig lösning som oftast används för att täcka ett tillfälligt kompetensbehov på chefs- eller specialistnivå.
Används ofta vid till exempel oplanerad eller planerad frånvaro hos just en chef eller specialist.
Flexibiliteten att hyra in personal under kortare eller längre perioder beroende på ditt specifika behov.


Vem är interim management för?
Interim passar för alla företag som har ett behov av tillfällig kompetens på chefs- eller specialistnivå.
Interim kan användas på kort eller lång sikt, för specifika projekt eller i väntan på rekrytering av ordinarie personal.


Vanliga roller inom interim

Chief Executive Officer (CEO)
Chief Financial Officer (CFO)
HR-chef, HR-strateg & HR- Business Partner
Försäljningskompetens
Ekonomiansvarig, Redovisningschef & Senior Redovisningsekonom
Business Controller
Financial Controller
Chief Information Officer (CIO)
Chief Operations Officer (COO)
Lönechef och lönespecialist
M.fl.

Vill du komma i kontakt med oss?

Söker du en specifik person? Har du en generell fråga som kund eller kandidat? Använd formuläret nedan så återkopplar vi inom kort!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Direktnummer: 070 – 229 53 53    Direktmail: info@talentpartner.se    Jobbmail: work@talentpartner.se

TRUSTED BY