REKRYTERINGSPROCESS

Search- headhunting samt Rekryteringsflödets mest Centrala steg  

Genom vårt befintliga kandidatnätverk samt en omfattande search- och headhuntprocess kan vi erbjuda både en kvalitativ process och möjligheten att presentera relevanta, kompetenta och högpresterande kandidater, det vill säga passivt sökande kandidater.

Genom headhunt kan alltså du som kund få tillgång till exklusiva icke aktivt sökande kandidater.

Lyckade rekryteringar kräver visserligen resurser, men de mindre lyckade kräver ännu mer.

TRUSTED BY