REKRYTERINGSPROCESS

ETT UNIKT KANDIDATNÄTVERK MED DE MEST HÖGPRESTERANDE KANDIDATERNA

Därigenom kan vi erbjuda en process som är både kvalitativ och snabb samt presentera relevanta, kompetenta och högpresterande kandidater. Vi vet att din tid är värdefull och därför slösar vi inte med den.

 • _1

  Uppdragsbeskrivning

  Det är avgörande att vi förstår er som bolag, er bolagsidentitet och era värderingar så att den förståelsen tydligt ska lysa igenom i all vår kontakt med lämpliga kandidater för rollen. Framtagandet av detta underlag kommer att effektiviserar allt kommande arbete och är det första som görs i processen.

 • _2

  Kravspecifikation

  För att vi, så effektivt som möjligt, ska kunna identifiera helt rätt kandidater behöver vi förstå era krav och förväntningar på er nästa kollega. Kravspecifikationen sammanställs av oss på Talent&Partner.

 • _3

  Anonnsering & some

  Så snart rekryteringsunderlagen såsom uppdragsbeskrivning och kravspecifikation sammanställts publiceras annons. Detta sker i samverkan med er som kund, var och om annonsering skall ske och under vilka förutsättningar. Annonsering sker även i samtliga sociala kanaler

 • _4

  Search, nätverk & urval

  När annons är publicerad kommer vi searcha vårt befintliga kandidatnätverk. Ett första urval sker och kandidater kallas till intervju.

 • _5

  Djupintervjuer

  Under djupintervjun gör vi en noggrann bedömning av hur väl kandidatens egenskaper stämmer överens med de egenskaper som krävs för den aktuella tjänsten.

 • _6

  kandidatpresentation

  Så snart lämpliga kandidater identifierats skickas dessa i en länk till er. Dessa kandidater kallas sedan till intervju hos er som beställare.

 • _7

  Referenstagning

  Referenstagningen är en viktig del i rekryteringsprocessen. Detta görs på utvalda slutkandidater.

 • _8

  Belastningsregister & bakgrundskoll

  Detta görs på anrop från beställaren. Genomförs ofta på slutkandidaten.

 • _9

  Eventuellt case

  För att skapa en så träffsäker rekryteringsprocess som möjligt kan ett case vara bra att göra med kandidaterna. Vi hjälper er gärna att komma med input hur ni skapar ett case anpassat till er roll och ert bolag.

 • _10

  Personlighets- & karaktärstester

  Vi har stor erfarenhet av olika tester och analysmetoder, vilka anpassas efter kundens önskemål. Effektiva verktyg att skapa insikter kopplat till kandidatens personlighet och kompetenser. Vi jobbar med tester som TALENT-Q 
och DISC.


 • _11

  Uppföljning

  Efter att anställningen påbörjats säkerställs att båda parter är nöjda med anställningen. Detta görs löpande 1, 3 och 6 månader efter anställningsstart.