POLICY FÖR MINSKAD OJÄMLIKHET

FÖR EN MER INKLUDERANDE REKRYTERING

Att rekrytera jämlikt innebär att alla kön och individer ska ha samma rättigheter och chanser på arbetsmarknaden. Genom att använda oss av olika metoder så som till exempel kompetensbaserad rekrytering och bedömningsmatriser minskar vi möjligheten för att egna värderingar och tankar riskerar att ligga till grund för olika val i en rekryteringsprocess. Vi vill bidra till en mer jämlik rekrytering för oss och våra kunder.

Talent&Partner eftersträvar minskad ojämlikhet i alla våra rekryteringsprocesser. Det oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomiskställning. Ett exempel på denna strävan är att Talent&Partner är aktiv medlem i Integrationspakten, ett initiativ av Stockholm Stad för ett mer inkluderande arbetsmarknad.

Därför stöder vi kampen för jämställdhet i enlighet med diskrimineringslagen.

Vi förbättrar våra processer löpande för att skapa en så mångsidig och öppen rekrytering som möjligt för att övervinna fördomar och ojämlikheter för att på bästa sätt stävja det i samband med våra rekryteringar.

Vi förstår vikten av att förändra våra rekryteringsprocesser och metoder för att stödja jämställdhet.
Och vill ständigt skapa medvetenhet om så kallad omedveten partiskhet och stödja våra kunder i deras rekryteringsmetoder.

Vi hjälper våra kunder att tillhandahålla en säker, öppen och inkluderande arbetsmiljö som underbyggs av en känsla av tillhörighet för alla anställda, i alla steg i anställningsresan.

Vi vill maximera inkluderingen på alla nivåer inom våra och våra kunders organisationer och särskilt i deras rekryteringsprocesser för att skapa inkluderande tillvägagångssätt för att attrahera olika sökanden, skapa ett större urval, en jämlik anställningsprocess.

För att göra bestående förändringar behöver vi fokusera på att utveckla rätt processer, metoder, system och miljöer som stödjer jämställdhet. Så som metoder att fatta objektiva beslut om en kandidat baserat på kompetens, erfarenhet och lämplighet utan distraktion och potentiell skada av medveten eller omedveten partiskhet.

Det finns särskilda processer och särskild träning som hjälper organisationer att utvecklas för att bli bättre på att ta itu med ojämlikhetsdilemmat.

Vårt kön, religion, sexuella läggning eller ålder ska inte styra en
anställningsprocess; vi har alla unika färdigheter och personligheter som alla bör hyllas.


Diskrimineringslagen (2008:567)

Vill du komma i kontakt med oss?

Söker du en specifik person? Har du en generell fråga som kund eller kandidat? Använd formuläret nedan så återkopplar vi inom kort!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Direktnummer: 070 – 229 53 53    Direktmail: info@talentpartner.se    Jobbmail: work@talentpartner.se

TRUSTED BY