POLICY FÖR MINSKAD KÖNSDISKRIMINERING

FRÄMJAR JÄMLIKARE REKRYTERINGSPROCESSER

Vi hjälper våra kunder att fatta objektiva beslut om en kandidat baserat på kompetens, erfarenhet och lämplighet utan distraktion och potentiell skada av partiskhet. Vi främjar jämlikhet genom det viktiga arbetet i att göra vårt yttersta för att förbättra våra rekryteringsprocesser och metoder för att öka jämställdheten mellan manliga och kvinnliga sökanden. Kandidatens kön, religion, sexuella läggning eller ålder ska aldrig styra våra eller våra kunders anställningsprocesser.

Vi på Talent&Partner stöder en jämställd rekrytering. Vi försäkrar oss därför om att våra kunder håller en mångsidig och inkluderande rekrytering för att undvika eventuella könsfördomar för att på bästa sätt motverka dessa i samband med rekrytering.

Vi inser vikten av att förbättra rekryteringsprocesser och metoder för att öka jämställdheten mellan manliga och kvinnliga sökanden.
På så sätt vill vi skapa medvetenhet om så kallad ’omedveten partiskhet’ och stödja våra kunder att uppnå en inkluderande rekrytering.

Därför hjälper vi våra kunder att tillhandahålla en träffsäker men också en öppen och inkluderande rekrytering som underbyggs av en känsla av tillhörighet för alla anställda, i alla steg i anställningsresan.

På det sättet maximerar vi inkluderingen i våra kunders organisationer och särskilt i deras rekryteringsprocesser för att skapa inkluderande tillvägagångssätt i hela deras anställningsresa.

Vi hjälper våra kunder att fatta objektiva beslut om en kandidat baserat på kompetens, erfarenhet och lämplighet utan distraktion och potentiell skada av partiskhet.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Vill du komma i kontakt med oss?

Söker du en specifik person? Har du en generell fråga som kund eller kandidat? Använd formuläret nedan så återkopplar vi inom kort!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Direktnummer: 070 – 229 53 53    Direktmail: info@talentpartner.se    Jobbmail: work@talentpartner.se

TRUSTED BY